Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 208010 Website, Online 8156 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (10903)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn

 
www.hut.edu.vn/cictt
Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA)
www.sangd.com
Trường Lương Thế Vinh
www.hcmut.edu.vn
Đại Học Bách Khoa TP.HCM
www.bvu.edu.vn
ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Cổ phần Sinh viên-V ISTCO
www.ngoaingu-duhoc.com.vn
Trung tâm Ngoại ngữ và Xúc tiến trao đổi Giáo dục quốc tế (Trường Đại học KHXH&NV)
www.elite-school.org
Trường anh ngữ quốc tế Tinh Tú Elite
www.tvu.edu.vn
ĐH Trà Vinh

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN - TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM

Vietsourcing Business Services Co., Ltd.

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Gõ là đi | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Doanh nhân Kết nối | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2020 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam