Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 207969 Website, Online 4602 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (9164)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn


ĐH Dân lập Công nghệ Sài Gòn
www.uct2.edu.vn
Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Cơ Sở II
www.vnpro.vn
TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Hải Phòng
www.elite-school.org
Trường anh ngữ quốc tế Tinh Tú Elite
www.hcmuarc.edu.vn
Đại Học Kiến Trúc
www.dlu.edu.vn
Đại Học Đà Lạt

CĐ Công nghệ Bắc Hà

ĐH An ninh nhân dân
www.segvn.org
Liên hiệp trường Đại học và Doanh nghiệp đào tạo CNTT Việt Nam

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Phần mềm Việt Nam | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Thế giới CEO | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2018 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam