Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 207963 Website, Online 16976 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (10262)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn

www.cbam.edu.vn
Trường Cán Bộ Quản Lý Doanh Nghiệp-CBAM
www.thientamcorp.com
Công ty đầu tư và phát triển con người Thiện Tâm
www.aumyschool.edu.vn
Trường anh ngữ quốc tế Âu Mỹ IWEP
www.ntt.edu.vn
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
www.dongdo.edu.vn
Trường ĐH Dân Lập Đông Đô
www.ngoaingu-duhoc.com.vn
Trung tâm Ngoại ngữ và Xúc tiến trao đổi Giáo dục quốc tế (Trường Đại học KHXH&NV)
www.vietnamcentrepoint.edu.vn
Trung tâm Đào tạo Việt Nam Hợp diểm

CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nha Trang
www.victoria.edu.vn
Văn Phòng Tuyển Sinh - CT Liên Kết UEH - VUW

Trường đào tạo công nghệ kỹ thuật may Trương Quốc Thảo

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Phần mềm Việt Nam | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Thế giới CEO | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2019 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam