Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 208178 Website, Online 31162 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (11933)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn

 
www.dau.edu.vn
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
www.daadvn.org
DAAD - Cơ Quan Trao Đổi Hàn Lâm Đức

CĐ Sư phạm Bình Phước
www.vieca.org.vn
Liên Hiệp Tư Vấn Du Học Việt Nam - VIECA

Viện nghiên cứu quản trị kinh tế
www.mdis.vn
Trung tâm đào tạo ủy quyền của MDIS tại VN

AEG-Việt Nam

Raffles Internatioanl College (Hà Nội)

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng
www.ceds.org.vn
TT Nghiên cứu KTPT - ĐH Kinh Tế - ĐHQGHN

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Gõ là đi | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Doanh nhân Kết nối | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2021 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam