Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 207959 Website, Online 9203 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (10374)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn


TRUNG TÂM ANH NGỮ MICHIGAN
aad.edu.vn
http://aad.edu.vn

Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị
www.cambridge.edu.sg
Học Viện Cambridge, Singapore
www.idcedu.com
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ (IDC) VIỆT NAM

NA

Viện Nghiên Cứu Châu Á- Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
www.swissstudy.info
SwissStudy Việt nam

ĐH Huế - ĐH Nông Lâm

CĐ Văn thư lưu trữ TW1

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Phần mềm Việt Nam | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Thế giới CEO | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2020 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam