Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 207965 Website, Online 18115 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (9778)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn


CĐ Kỹ thuật Vinhempich
www.neu.edu.vn
Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

ĐH Công đoàn

Trung tâm ngoại ngữ - Bồi dưỡng văn hoá Lê Quý Đôn

ĐH Tây Nguyên
www.eduviet.vn
Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục Việt Nam – EduViet Consultancy

CĐ Múa Việt Nam
www.cvseas.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á

CĐ Văn hóa nghệ thuật Thái Bình
www.ybc.com.vn
TRƯỜNG ĐÀO TẠO DOANH NHÂN TRẺ YBC

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Phần mềm Việt Nam | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Thế giới CEO | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2019 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam