Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 207959 Website, Online 13400 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (10369)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn

www.eis.edu.vn
Trường Anh ngữ Quốc tế Sài Gòn

ĐH Quy Nhơn
www.aptech-vietnam.vn
Trung Tâm Đào Tạo CNTT Thanglong-Aptech
www.tvu.edu.vn
ĐH Trà Vinh

Trung Tâm Đào tạo Ngoại ngữ NEC

ĐH Thủy lợi
www.asci.edu.vn
Công ty Du học Toàn cầu ASCI

ĐH Đà Nẵng - CĐ Công nghệ
www.dns.edu.vn
Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Đỉnh nghệ

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Phần mềm Việt Nam | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Thế giới CEO | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2020 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam