Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 208068 Website, Online 17726 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (11180)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn

 
www.dau.edu.vn
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
www.toeic.com.vn
TOEIC VIETNAM (Hà nội)
www.namthaibinhduong.edu.vn
Công ty Tư Vấn du Học S.P.E

TRUNG TÂM ANH NGỮ MICHIGAN

CĐ Sư phạm Hà Giang

Trung Tâm Tin Học

ĐH Sư phạm Hà Nội

CĐ Nguyễn Tất Thành

ĐH Huế - ĐH Khoa học
www.seinendan.my-age.net
Trường Nhật Ngữ Seinendan

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Gõ là đi | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Doanh nhân Kết nối | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2020 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam