Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 207959 Website, Online 15345 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (10600)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn


Trung tâm ngoại ngữ kinh tế đối ngoại Feretco - ĐH Ngoại thương
www.inpro.vn
Trung tâm Đào tạo Quản trị kinh doanh INPRO
www.apha-flc.com
Trung tâm ngoại ngữ Alpha
www.blogmamnon.top
Blog mầm non

TRƯỜNG ĐH - BKTP.HCM KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - PHÒNG MÁY TÍNH

ĐH Mỹ thuật Hà Nội

ĐH Huế - ĐH Kinh tế

CĐ Sư phạm Cà Mau
chinese.com.vn
Trung Tâm Tiếng Trung Chinese
www.pnh.com.vn
Trung tâm đào tạo quản trị mạng cao cấp PNH

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Phần mềm Việt Nam | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Thế giới CEO | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2020 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam