Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 208007 Website, Online 4259 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (10889)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn

 

CĐ Sư phạm Quảng Ninh

CĐ Sư phạm Hà Tây
www.aof.vn
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính
www.thanhtambonsai.com
Trường nghệ thuật Bonsai Thanh Tâm

CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
www.saigonctt.com.vn
Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - SaigonCTT

ĐH Y Thái Bình
www.cfc-fr.vn
Trung tâm Đào tạo tiếng Pháp chuyên ngành (CFC)
www.truongtinhocvienthong.edu.vn
Trường trung cấp CNTH viễn thông
www.vietstar.edu.vn
Trung Tâm Đào Tạo Hợp Tác Quốc Tế VietStar

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Gõ là đi | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Doanh nhân Kết nối | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2020 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam