Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 208222 Website, Online 24636 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (12915)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn

 
www.parentslink.com.vn
Trung tâm tư vấn và Đào tạo Parents-Link

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình
trungcapykhoapasteur.com
Trung cấp Y Khoa Pasteur

CĐ Văn hóa nghệ thuật Thái Bình

CĐ Công nghệ Bắc Hà
www.kovit.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin KOVIT
www.ktktqn.edu.vn
Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
www.vietgiao.edu.vn
TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH VIỆT GIAO
www.sangd.com
TRƯỜNG ĐH-KTTC

CĐ Xây dựng số 2

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Gõ là đi | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Doanh nhân Kết nối | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2022 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam