Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 208222 Website, Online 2971 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (12895)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn

 
www.proskills.edu.vn
PROSKILLS TRAINING
www.acetrg.com.vn
ACE Training Vietnam
www.worldlink.edu.vn
Worldlink education

ĐH Sân khấu điện ảnh
www.vnu.edu.vn/law
ĐH Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật
www.vietanhedu.com
Trung tâm anh ngữ quốc tế Việt - Anh

ĐH Bán công Marketing

CĐ Kinh tế - Công nghiệp Hà Nội
www.hanoictt.com
Học viện CNTT DTT HanoiCTT
www.duhoclakhaiminh.com
Công Ty Cổ Phần Du Học Khai Minh

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Gõ là đi | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Doanh nhân Kết nối | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2022 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam