Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 208219 Website, Online 16919 | Đăng nhập 

Blog mầm non Tổ chuyên môn là đơn vị cơ sở trực tiếp nhất đối với các hoạt động của giáo viên, là nền tảng để tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn một cách cụ thể và hiệu quả. Tổ chuyên môn có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học là “trung tâm” bồi dưỡng giáo viên nhằm giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn nói chung và thực hiện tốt việc đổi mới đổi mới phương pháp dạy học. Đồng thời, tổ chuyên môn là nơi quản lý trực tiếp bồi dưỡng giáo viên về nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ; phát hiện ra những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn của từng giáo viên trong quá trình giảng dạy và giáo dục. Là một bộ phận chủ yếu, giữ vai trò quyết định trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Chỉ có ở tổ chuyên môn, giáo viên mới có điều kiện trực tiếp và thuận lợi nhất để rèn luyện và từng bước nâng cao trình độ tay nghề của mình. Bởi vì, sinh hoạt tổ chuyên môn có tính tổ chức, chủ động và mang tính tập thể cao.
 
Sinh hoạt tổ chuyên môn là nơi thực hiện các hoạt động chia sẻ cùng đồng nghiệp về chuyên môn, là môi trường tốt nhất cho những giáo viên còn hạn chế về năng lực và chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy, nhất là giáo viên tập sự có dịp để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ tay nghề. Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều cơ sở giáo dục mầm non, hoạt động của một số tổ chuyên môn chủ yếu thiên về là các công việc hành chính, chưa giành thời gian tương xứng cho công tác trực tiếp bồi dưỡng đội ngũ nên phần nào chưa phát huy được hiệu quả của tổ chuyên môn.
 
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (1876)

Blog mầm non
- Địa chỉ: Ấp chiến lược
- Điện thoại: 0919503588
- Website: www.blogmamnon.top

  Địa chỉ khác / Cơ sở / Chi nhánh
Trang thiết bị trường học mầm non
- Địa chỉ: 245/5 Đường Gò Dầu.P. Tân Quý. Q. Tân Phú. TP. HCM
 

ĐH An ninh nhân dân
www.mdis.vn
Học viện phat triển quản lý singapore

CĐ Sư phạm TƯ Nha Trang

Trường nhật ngữ NICCO
www.cleverlearn.com
Cleverlearn Vietnam - Royal Education

CĐ Xây dựng số 1
www.tiengnhat.vn
Trung Tâm Tiếng Nhật VNJP
trungcapykhoapasteur.com
Trung cấp Y Khoa Pasteur

CĐ Công nghệ Bắc Hà

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Gõ là đi | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Doanh nhân Kết nối | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2021 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam